Lipid fraction change of beef muscular tissue during storage (in Russian)

Lipid fraction change of beef muscular tissue during storage (in Russian)
E.N. Lazarev, V.A. Gerasimova, L.D. Patrakova, V.N. Simonava, V.N. Simonova and N.A. Antonov