Chemical composition and food value of soft poultry offals (in Russian)

Chemical composition and food value of soft poultry offals (in Russian)
N.I. Sevastianova, L.A. Abramanova, T.G. Martiniuk, N.S. Pariskaia, N.B. Sushchova and I.P. Gavrikova